با توجه به نیازهای مشتریان عزیز در جهت پاسخگویی موثر به نیازها و جلب رضایت و خوشنودی ایشان، ما را بر آن داشت تا با گردآوری اشخاص مجرب در زمینه پشتیبانی، به صورت ۸ صبح تا ۲۱ شب و در تمام طول هفته سعی در برآورده کردن نیازهای مشتریان خود داشته باشیم.
لذا شما قادر خواهید بود در ساعات اعلام شده در جهت رفع مشکل با شماره تلفن ۰۱۷۳۴۲۶۰۵۳۰ یا ۰۹۱۱۹۶۹۲۱۰۴ یا ۰۹۹۰۶۵۲۹۵۴۵ تماس بگیرید و این اطمینان را داشته باشید که کارشناسان و مدیران فنی ما در بخش پشتیبانی، در اسرع وقت به رفع مشکل شما خواهند پرداخت